หน้าแรก : แผนผังเว็บไซต์ : ติดต่อ                
  Join Online      
 
Call Center   02-6347323
สะสมทรัพย์
ตลอดชีพ
เฉพาะกาล
           
  สะสมทรัพย์ 15 กัลปพฤกษ์ 1
         
  สะสมทรัพย์ 20 กัลปพฤกษ์ 2
         
  สะสมทรัพย์ 55 รัตนพฤกษ์ 1
         
  สะสมทรัพย์ 60 รัตนพฤกษ์ 2
         
  แบบพุทธชาด บำนาญ 55
         
  แบบผกามาศ บำนาญ 60
           
  ตลอดชีพ 90 ตลอดชีพพิเศษ
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
     
  เฉพาะกาล
     
  สินเชื่อเพื่อประชาชน
     
     
     
     
     
     
     
     ติดต่อจากที่ตั้ง


ติดต่อจาก Email และข้อมูลเพิ่มเติมได้ทาง Website   ติดต่อทางโทรศัพท์ หรือสาย ด่วนได้ที่
           
  บริษัท บางกอกสหประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)
177/1 อาคารบางกอกสหประกันภัย 2 ชั้น 8
ถนนสุรวงศ์ แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500
  HR@builife.com หรือ ติดต่อข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www.builife.com   Tel. 0-2634-7323 Fax 0-2634-7331 หรือ ติดต่อข้อมูลประกัน เพิ่มเติมกรุณาติดต่อ  ฝ่ายการตลาด 02-634-7323 ต่อ 19,24
web stats
BUI Life Insurance Public Company Limited.
บริษัท บางกอกสหประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)
177/1 อาคารบางกอกสหประกันภัย 2 ชั้น 8
ถนนสุรวงศ์ แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก กรุงเทพฯ
Tel. 0-2634-7323 Fax 0-2634-7331