หน้าแรก : แผนผังเว็บไซต์ : ติดต่อ                
  Join Online      
 
Call Center   02-6347323
 
หน้าแรก  >  บริการ  > ช่องทางการชำระเบี้ยประกัน
 
 
 

 1. ชำระผ่านตัวแทน

 
 

ท่านสามารถชำระเบี้ยประกันภัยเป็นเงินสดหรือเช็คสั่งจ่าย "บริษัท บางกอกสหประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) " โดยขีดคร่อมและขีดฆ่า "หรือผู้ถือ" พร้อมทั้งระบุชื่อและเลขที่กรมธรรม์ไว้ด้านล่างเช็ค ผ่านตัวแทนของบริษัทที่ท่านติดต่ออยู่ ในส่วนแรกท่านจะได้รับใบเสร็จรับเงินชั่วคราวทุกครั้งที่ชำระเบี้ยประกันภัยเพื่อเป็นหลักฐานในการชำระเงิน หลังจากนั้นท่านจะได้รับใบรับเงินเบี้ยประกันภัยฉบับจริงจากบริษัท

 
     
 

2. ชำระโดยตรงกับบริษัท

 
 

ท่านสามารถชำระเบี้ยประกันภัยที่เคาน์เตอร์ฝ่ายการเงิน สำนักงานใหญ่ของบริษัทโดยชำระเป็นเงินสด หรือเช็คสั่งจ่าย "บริษัท บางกอกสหประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)" โดยขีดคร่อมและขีดฆ่า "หรือผู้ถือ" หร้อมทั้งระบุชื่อและเลขที่กรมธรรม์ไว้ด้านล่างเช็ค
เมื่อท่านชำระเบี้ยประกันเรียบร้อยแล้ว บริษัทจะออกใบเสร็จรับเงินเบี้ยประกันภัยให้กับท่านเก็บไว้เป็นหลักฐาน

 
     
 

3. ชำระผ่านธนาคาร

 
 

ท่านสามารถชำระเบี้ยประกัน โดยการโอนเงินผ่านธนาคารใดธนาคารหนึ่งดังต่อไปนี้

             

1) ธนาคารกรุงเทพ จำกัด                สาขาสุรวงศ์        หมายเลขบัญชี      147-4-37615-7
   
2) ธนาคารกรุงไทย จำกัด               สาขาสุรวงศ์        หมายเลขบัญชี      023-1-30647-4
   
3) ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด        สาขาสุรวงศ์         หมายเลขบัญชี     125-9-88113-1
   
4) ธนาคารกสิกรไทย จำกัด            สาขาพัฒน์พงศ์     หมายเลขบัญชี     018-2-66014-0
   
5) ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด         สาขาสุรวงค์         หมายเลขบัญชี     002-2-55669-7

           โดยโอนเงินเข้าบัญชีออมทรัพย์ ชื่อบัญชี บริษัท บางกอกสหประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) เมื่อท่านโอนเงินเรียบร้อยแล้ว โปรดแนบเอกสารสำเนาใบนำฝากเงิน (Deposit/Pay-in Slip) ส่งยังบริษัท หรือโทรแจ้งฝ่ายบริการผู้ถือกรมธรรม์ที่หมายเลข 0-2634-7323 ต่อ 28 หรือ โทรสาร 0-2634-7331 เมื่อบริษัทได้รับชำระเบี้ยประกันภัยแล้วจะดำเนินการจัดส่งใบเสร็จรับเงินให้ท่านต่อไป

 
     
  สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาติดต่อ ฝ่ายบริการผู้ถือกรมธรรม์ โทร. 0-2634-7323 ต่อ 28  


ติดต่อจากที่ตั้ง


ติดต่อจาก Email และข้อมูลเพิ่มเติมได้ทาง Website   ติดต่อทางโทรศัพท์ หรือสาย ด่วนได้ที่
           
  บริษัท บางกอกสหประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)
177/1 อาคารบางกอกสหประกันภัย 2 ชั้น 8
ถนนสุรวงศ์ แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500
  HR@builife.com หรือ ติดต่อข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www.builife.com   Tel. 0-2634-7323 Fax 0-2634-7331 หรือ ติดต่อข้อมูลประกัน เพิ่มเติมกรุณาติดต่อ  ฝ่ายการตลาด 02-634-7323 ต่อ 19,24
web stats
BUI Life Insurance Public Company Limited.
บริษัท บางกอกสหประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)
177/1 อาคารบางกอกสหประกันภัย 2 ชั้น 8
ถนนสุรวงศ์ แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก กรุงเทพฯ
Tel. 0-2634-7323 Fax 0-2634-7331