1. ชำระผ่านตัวแทน

 
 

ท่านสามารถชำระเบี้ยประกันภัยเป็นเงินสดหรือเช็คสั่งจ่าย "บริษัท บางกอกสหประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) " โดยขีดคร่อมและขีดฆ่า "หรือผู้ถือ" พร้อมทั้งระบุชื่อและเลขที่กรมธรรม์ไว้ด้านล่างเช็ค ผ่านตัวแทนของบริษัทที่ท่านติดต่ออยู่ ในส่วนแรกท่านจะได้รับใบเสร็จรับเงินชั่วคราวทุกครั้งที่ชำระเบี้ยประกันภัยเพื่อเป็นหลักฐานในการชำระเงิน หลังจากนั้นท่านจะได้รับใบรับเงินเบี้ยประกันภัยฉบับจริงจากบริษัท

 
     
 

2. ชำระโดยตรงกับบริษัท

 
 

ท่านสามารถชำระเบี้ยประกันภัยที่เคาน์เตอร์ฝ่ายการเงิน สำนักงานใหญ่ของบริษัทโดยชำระเป็นเงินสด หรือเช็คสั่งจ่าย "บริษัท บางกอกสหประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)" โดยขีดคร่อมและขีดฆ่า "หรือผู้ถือ" หร้อมทั้งระบุชื่อและเลขที่กรมธรรม์ไว้ด้านล่างเช็ค
เมื่อท่านชำระเบี้ยประกันเรียบร้อยแล้ว บริษัทจะออกใบเสร็จรับเงินเบี้ยประกันภัยให้กับท่านเก็บไว้เป็นหลักฐาน

 
     
 

3. ชำระผ่านธนาคาร

 
 

ท่านสามารถชำระเบี้ยประกัน โดยการโอนเงินผ่านธนาคารใดธนาคารหนึ่งดังต่อไปนี้

  1) ธนาคารกรุงไทย จำกัด               สาขาสุรวงศ์        หมายเลขบัญชี      023-1-30647-4
   
  2) ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด        สาขาสุรวงศ์         หมายเลขบัญชี     125-9-88113-1
   
  3) ธนาคารกสิกรไทย จำกัด            สาขาพัฒน์พงศ์     หมายเลขบัญชี     018-2-66014-0
   

           โดยโอนเงินเข้าบัญชีออมทรัพย์ ชื่อบัญชี บริษัท บางกอกสหประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) เมื่อท่านโอนเงินเรียบร้อยแล้ว โปรดแนบเอกสารสำเนาใบนำฝากเงิน (Deposit/Pay-in Slip) ส่งยังบริษัท หรือโทรแจ้งฝ่ายการเงินที่หมายเลข 0-2634-7323 ต่อ 35  หรือ โทรสาร 0-2634-7331 เมื่อบริษัทได้รับชำระเบี้ยประกันภัยแล้วจะดำเนินการจัดส่งใบเสร็จรับเงินให้ท่านต่อไป

 
     
  สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาติดต่อ ฝ่ายการเงิน โทร. 0-2634-7323 ต่อ 35  

besucherzähler script

นโยบายความเป็นส่วนตัว และ นโยบายการใช้คุกกี้ (Cookies Policy) BUI Life Insurance Public Company Limited
บริษัท บางกอกสหประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)
177/1 อาคารบางกอกสหประกันภัย 2 ชั้น 8
ถนนสุรวงศ์ แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก กรุงเทพฯ
Tel. 0-2634-7323 Fax 0-2634-7331
×
นโยบายการใช้คุกกี้
บริษัทใช้คุกกี้เพื่อช่วยให้เว็บไซต์ของบริษัททำงานได้อย่างถูกต้อง แสดงเนื้อหาและโฆษณาที่ตรงกับความสนใจของผู้ใช้ เปิดให้ใช้คุณสมบัติทางโชเชียลมีเดีย และเพื่อวิเคราะห์การเข้าถึงข้อมูลของบริษัท เรายังแบ่งปันข้อมูลการใช้งานเว็บไซต์กับพาร์ทเนอร์โซเชียลมีเดีย การโฆษณาและพาร์ทเนอร์การวิเคราะห์ของบริษัทอีกด้วย นโยบายการใช้คุกกี้ (Cookies Policy)