ด้านบริการผู้ถือกรมธรรม์


ผู้เอาประกัน/บริษัท ผู้เอาประกัน บริษัท บริษัท
ติดต่อผู้เอาประกัน ดำเนินการด้านเอกสาร และจัดส่ง
มายังบริษัท
พิจารณาอนุมัติ จ่ายเงิน


 

        การเปลี่ยนแปลงชื่อผู้เอาประกัน ผู้ชำระเบี้ยประกัน


เอกสารประกอบ        ใบคำร้อง ,สำเนาบัตรประชาชน,หลักฐานการเปลี่ยนชื่อ-สกุล

 

        การเปลี่ยนแปลงรายชื่อผู้รับผลประโยชน์


เอกสารประกอบ       ใบคำร้อง ,สำเนาบัตรประชาชนผู้เอาประกัน และผู้รับผลประโยชน์,สำเนาทะเบียนผู้รับผลประโยชน์

 

        การเปลี่ยนแปลงที่อยู่


เอกสารประกอบ       ใบคำร้อง ,สำเนาบัตรประชาชน

 

        การเปลี่ยนแปลงงวดการชำระเบี้ยประกัน


เอกสารประกอบ        ใบคำร้อง ,สำเนาบัตรประชาชน

 

        การต่ออายุกรมธรรม์


เอกสารประกอบ       ใบคำร้อง ,สำเนาบัตรประชาชน

 

        การเปลี่ยนเป็นกรมธรรม์ใช้เงินสำเร็จ


เอกสารประกอบ       ใบคำร้อง ,สำเนาบัตรประชาชน

 

        การแปลงเป็นการประกันภัยแบบขยายเวลา


เอกสารประกอบ       ใบคำร้อง ,สำเนาบัตรประชาชน

 

        การกู้ยืมเงินตามกรมธรรม์


เอกสารประกอบ       ใบคำร้อง,สำเนาบัตรประชาชน,กรมธรรม์,สำเนาหน้าสมุดบัญชี,สัญญากู้เงินตามกรมธรรม์ ต้นฉบับ/คู่สำเนา


เอกสารดาวน์โหลด       ดาวน์โหลดเอกสาร

 

        การเวนคืนกรมธรรม์


เอกสารประกอบ       ใบคำร้อง,สำเนาบัตรประชาชน,สำเนาหน้าสมุดบัญชี,กรมธรรม์


เอกสารดาวน์โหลด       ดาวน์โหลดเอกสาร

 

        การขอยกเลิกกรมธรรม์


เอกสารประกอบ       ใบคำร้อง,สำเนาบัตรประชาชน,สำเนาหน้าสมุดบัญชี,กรมธรรม์

 

        เงินคืนตามเงื่อนไขกรมธรรม์


เอกสารประกอบ       สำเนาบัตรประชาชน,สำเนาหน้าสมุดบัญชี

 

        กรมธรรม์ครบสัญญา


เอกสารประกอบ       สำเนาบัตรประชาชน,สำเนาหน้าสมุดบัญชี,กรมธรรม์ช่องทางการจัดส่งเอกสาร :      ส่งไปรษณีย์มาที่ ฝ่ายบริการผู้ถือกรมธรรม์
                                                    บริษัท บางกอกสหประกันชีวิต จำกัด(มหาชน)    177/1    อาคารบางกอกสหประกันภัย ชั้น 8
                                                    ถนนสุรวงศ์ แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก กทม. 10500

ช่องทางการติดต่อ :                   โทร 0-26347323 ต่อ 37
                                                    Email : Pos@builife.com

besucherzähler script

นโยบายความเป็นส่วนตัว และ นโยบายการใช้คุกกี้ (Cookies Policy) BUI Life Insurance Public Company Limited
บริษัท บางกอกสหประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)
177/1 อาคารบางกอกสหประกันภัย 2 ชั้น 8
ถนนสุรวงศ์ แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก กรุงเทพฯ
Tel. 0-2634-7323 Fax 0-2634-7331
×
นโยบายการใช้คุกกี้

บริษัทใช้คุกกี้เพื่อช่วยให้เว็บไซต์ของบริษัททำงานได้อย่างถูกต้อง แสดงเนื้อหาและโฆษณาที่ตรงกับความสนใจของผู้ใช้ เปิดให้ใช้คุณสมบัติทางโชเชียลมีเดีย และเพื่อวิเคราะห์การเข้าถึงข้อมูลของบริษัท เรายังแบ่งปันข้อมูลการใช้งานเว็บไซต์กับพาร์ทเนอร์โซเชียลมีเดีย การโฆษณาและพาร์ทเนอร์การวิเคราะห์ของบริษัทอีกด้วย นโยบายการใช้คุกกี้ (Cookies Policy)