หน้าแรก : แผนผังเว็บไซต์ : ติดต่อ                
  Join Online      
 
Call Center   02-6347323
 
หน้าแรก  >  ร่วมงานกับเรา  > พนักงานบริษัท
 

ร่วมงานกับเรา
 
พนักงานบริษัท
 
 
ตัวแทน
 
   
ผู้จัดการอาวุโส ฝ่ายบัญชีและการเงิน
 

คุณสมบัติผู้สมัคร

- ปริญญาตรี-โท สาขาการบัญชีี
- ประสบการณ์ในสายงานด้านบัญชีและการเงิน,การบริหารความเสี่ยง ไม่ต่ำกว่า 10ปี
(หากมีประสบการณ์ด้านธุรกิจประกันชีวิต/ประกันภัย/สถาบันการเงิน จะพิจารณาเป็นพิเศษ)
- สามารถปิดงบต่างๆ และวิเคราะห์งบ เพื่อนำเสนอผู้บริหารได้ี
- มีใบอนุญาตผู้จัดทำบัญชี หรือ อื่นๆ เช่น CPA,CPD

   
ตำแหน่ง : ผู้จัดการฝ่ายคณิตศาสตร์
  คุณสมบัติผู้สมัคร

- ปริญญาตรี-โท สาขาคณิตศาสตร์ประกันภัย,สถิติี
- ประสบการณ์ด้านงานออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์,การคำนวณเงินสำรอง,การทดสอบสภาวะวิกฤต
ในธุรกิจประกันชีวิต/ประกันภัย ไม่ต่ำกว่า 10 ปี
   
ตำแหน่ง :ผู้จัดการฝ่ายบุคคลและธุรการ
  คุณสมบัติผู้สมัคร

- ปริญญาตรี-โท ทุกสาขา
- ประสบการณ์ด้าน HRM,HRD และงานด้านบริหารสำนักงาน ไม่ต่ำกว่า 10 ปีี
- มีภาวะเป็นผู้นำสูง,ยืดหยุ่น,ทำงานภายใต้สภาวะกดดันได้ดี
- สามารถทำงานนอกเวลางานได้้
   
ตำแหน่ง : ผู้จัดการฝ่ายขาย / เจ้าหน้าที่ฝ่ายขาย
  คุณสมบัติผู้สมัคร

- ปริญญาตรี ทุกสาขา
- ประสบการณ์ด้านงานขายในธุรกิจประกันชีวิต / ประกันภัย ไม่ต่ำกว่า 7 ปี(ผู้จัดการ)และ 2 ปี(เจ้าหน้าที่)
- มีความสามารถในการกำหนดกลยุทธ์ในการเสนอขายผลิตภัณฑ์,เพิ่มช่องทางการขายใหม่ๆ,รักษาฐานลูกค้าเก่าและใหม่
- บุคลิกภาพดี,มีทักษะในการสื่อสาร,การนำเสนอที่ดี,รักงานบริการ
- มีใบอนุญาตตัวแทนขาย / มีรถยนต์เป็นของตัวเอง
   
ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่ธุรการ
  คุณสมบัติผู้สมัคร

- ปริญญาตรี ทุกสาขา
- มีทักษะการใช้ คอมพิวเตอร์ ได้เป็นอย่างดี (Word,Excel,PoewrPoint)
- มีทักษะด้านงานติดต่อประสานงาน (ทั้งภายใน และ ภายนอก)
- รักงานบริการ,ละเอียดรอบคอบ
   
ตำแหน่ง : พนักงานขับรถผู้บริหาร
  คุณสมบัติผู้สมัคร

- ม.3 ขึ้นไป
- มีประสบการณ์ขับรถผู้บริหารไม่ต่ำกว่า 2 ปี
- มีใบอนุญาตขับขี่รถยนต์ / รถจักรยานยนต์ และ มีรถจักรยานยนต์เป็นของตนเอง
- รู้จักเส้นทางในกรุงเทพฯ และ ปริมณฑลเป็นอย่างดี
- สามารถทำงานนอกเวลาได้,ขยัน,อดทน
 
  ดาวน์โหลดแบบฟอร์มใบสมัครงาน
 
  วิธีการสมัคร
- ส่งใบสมัครงานทาง E-mail:hr@builife.com
- ส่งจดหมายสมัครงานได้ตามที่อยู่บริษัทฯ
- สมัครด้วยตนเองที่บริษัทฯ
ติดต่อ
ฝ่ายทรัพยากรบุคคล
ติดต่อจากที่ตั้ง


ติดต่อจาก Email และข้อมูลเพิ่มเติมได้ทาง Website   ติดต่อทางโทรศัพท์ หรือสาย ด่วนได้ที่
           
  บริษัท บางกอกสหประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)
177/1 อาคารบางกอกสหประกันภัย 2 ชั้น 8
ถนนสุรวงศ์ แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500
  HR@builife.com หรือ ติดต่อข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www.builife.com   Tel. 0-2634-7323 Fax 0-2634-7331 หรือ ติดต่อข้อมูลประกันเพิ่มเติมกรุณาติดต่อ  ฝ่ายการตลาด 02-634-7323 ต่อ 19,24
web stats
BUI Life Insurance Public Company Limited.
บริษัท บางกอกสหประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)
177/1 อาคารบางกอกสหประกันภัย 2 ชั้น 8
ถนนสุรวงศ์ แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก กรุงเทพฯ
Tel. 0-2634-7323 Fax 0-2634-7331