หน้าแรก : แผนผังเว็บไซต์ : ติดต่อ                
  Join Online      
 
Call Center   02-6347323
 
หน้าแรก  >  เกี่ยวกับเรา  > ข้อมูลทางการเงิน
 
เกี่ยวกับเรา
 
ประวัติฺฺี Builife
 
 
กรรมการผู้จัดการ
 
 
ข้อมูลทางการเงิน
 
 
เปิดเผยข้อมูล ปพช.รายปี ของ บริษัท บางกอกสหประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) ปี 2561
   สามารถเปิดอ่านและดาวห์โหลดได้ที่นี่
 
เปิดเผยข้อมูล ปพช.รายปี ของ บริษัท บางกอกสหประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) ปี 2559 และ ปี 2560
   สามารถเปิดอ่านและดาวห์โหลดได้ที่นี่

   
 ปผช.ไตรมาสที่ 2/2562
   
 ปผช.ไตรมาสที่ 1/2562
   
 ปผช.ไตรมาสที่ 3/2561
   
 ปผช.ไตรมาสที่ 1-2/2561
 
     
 

งบการเงิน

   
 ไตรมาสที่ 2/2561
   
 ไตรมาสที่ 1/2561
   
 ไตรมาสที่ 4/2560
   
 ไตรมาสที่ 3/2560
   
 ไตรมาสที่ 2/2560
   
 ไตรมาสที่ 1/2560
   
 ไตรมาสที่ 4/2559
   
 ไตรมาสที่ 3/2559
   
 ไตรมาสที่ 2/2559
   
 ไตรมาสที่ 1/2559
   
 ไตรมาสที่ 4/2558
   
 ไตรมาสที่ 3/2558
   
 ไตรมาสที่ 2/2558
   
 ไตรมาสที่ 1/2558
   
 ไตรมาสที่ 4/2557
   
 ไตรมาสที่ 3/2557
   
 ไตรมาสที่ 2/2557
   
 ไตรมาสที่ 1/2557
   
 ไตรมาสที่ 4/2556
   
 ไตรมาสที่ 3/2556
   
 ไตรมาสที่ 2/2556
   
 ไตรมาสที่ 1/2556
   
 ไตรมาสที่ 4/2555
   
 ไตรมาสที่ 3/2555
   
 ไตรมาสที่ 2/2555
   
 ไตรมาสที่ 1/2555
   
 ไตรมาสที่ 3/2554
   
 ไตรมาสที่ 2/2554
   
 ไตรมาสที่ 1/2554
   
 ไตรมาสที่ 3/2553
   
 ไตรมาสที่ 2/2553
   
 ไตรมาสที่ 1/2553
   
 ไตรมาสที่ 3/2552
   


ติดต่อจากที่ตั้ง


ติดต่อจาก Email และข้อมูลเพิ่มเติมได้ทาง Website   ติดต่อทางโทรศัพท์ หรือสาย ด่วนได้ที่
           
  บริษัท บางกอกสหประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)
177/1 อาคารบางกอกสหประกันภัย 2 ชั้น 8
ถนนสุรวงศ์ แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500
  HR@builife.com หรือ ติดต่อข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www.builife.com   Tel. 0-2634-7323 Fax 0-2634-7331 หรือ ติดต่อข้อมูลประกัน เพิ่มเติมกรุณาติดต่อ  ฝ่ายการตลาด 02-634-7323 ต่อ 19,24
web stats
BUI Life Insurance Public Company Limited.
บริษัท บางกอกสหประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)
177/1 อาคารบางกอกสหประกันภัย 2 ชั้น 8
ถนนสุรวงศ์ แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก กรุงเทพฯ
Tel. 0-2634-7323 Fax 0-2634-7331