หน้าแรก : แผนผังเว็บไซต์ : ติดต่อ                
  Join Online      
 
Call Center   02-6347323
 
หน้าแรก  >  แบบประกัน  > แบบสะสมทรัพย์ > รัตนพฤกษ์ 2
 
แบบประกัน
 
สะสมทรัพย์
 
 
สะสมทรัพย์ 15
 
 
สะสมทรัพย์ 20
 
 
สะสมทรัพย์ 55
 
 
สะสมทรัพย์ 60
 
 
พุทธชาด
 
 
ผกามาศ
 
 
กัลปพฤกษ์ 1
 
 
กัลปพฤกษ์ 2
 
 
รัตนพฤกษ์ 1
 
 
รัตนพฤกษ์ 2
 
 
บำนาญ 55
 
 
บำนาญ 60
 
 
ตลอดชีพ
 
 
ตลอดชีพ 90
 
 
ตลอดชีพ พิเศษ
 
 
เฉพาะกาล
สินเชื่อเพื่อประชาชน
 
   

ข้อมูลเพิ่มเติมกรุณาติดต่อ        

           ฝ่ายการตลาด  บริษัท บางกอกสหประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)
           โทร.0-2634-7323  ต่อ 19  หรือ  24  โทรสาร 0-2634-7331      

   
   


ติดต่อจากที่ตั้ง


ติดต่อจาก Email และข้อมูลเพิ่มเติมได้ทาง Website   ติดต่อทางโทรศัพท์ หรือสาย ด่วนได้ที่
           
  บริษัท บางกอกสหประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)
177/1 อาคารบางกอกสหประกันภัย 2 ชั้น 8
ถนนสุรวงศ์ แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500
  HR@builife.com หรือ ติดต่อข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www.builife.com   Tel. 0-2634-7323 Fax 0-2634-7331 หรือ ติดต่อข้อมูลประกัน เพิ่มเติมกรุณาติดต่อ  ฝ่ายการตลาด 02-634-7323 ต่อ 19,24
web stats
BUI Life Insurance Public Company Limited.
บริษัท บางกอกสหประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)
177/1 อาคารบางกอกสหประกันภัย 2 ชั้น 8
ถนนสุรวงศ์ แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก กรุงเทพฯ
Tel. 0-2634-7323 Fax 0-2634-7331