หน้าแรก : แผนผังเว็บไซต์ : ติดต่อ                
  Join Online      
 
Call Center   02-6347323
 
หน้าแรก  >  ข่าวประชาสัมพันธ์
 
หัวข้อข่าว
 
เปลี่ยนชื่อบริษัทใหม่
 
 
ร่วมบริจาคโลหิตณ.บางกอกสหประกันภัย
 
 
ประกันชีวิตสำเร็จรูปแบบตลอดชีพพิเศษ
 
 
ประกันชีวิตแบบเฉพาะกาล ให้กับลูกค้า
 
 

บริษัท บางกอกสหประกันชีวิติ จำกัด (มหาชน)

 
 

บริษัทบางกอกสหประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) ได้ทำการจดทะเบียนเป็นบริษัทมหาชนจำกัดแล้ว เมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2555 เป็นต้นไป โดยใช้ชื่อบริษัทเป็น

ชื่อไทย บริษัทบางกอกสหประกันชีวิตจำกัด (มหาชน)
ชื่ออังกฤษ Builife Insurance Public Company Limited

ทั้งนี้การแปรสภาพบริษัทดังกล่าวมิได้มีผลต่อกรมธรรม์ประกันชีวิต ที่ทางบริษัทออกให้กับผู้ถือกรมธรรม์ก่อนหน้านี้ ทุกกรมธรรม์
ยังคงได้รับความคุ้มครองอย่างต่อเนื่องตามสิทธิและเงื่อนใขตลอดอายุกรมธรรม์ เหมือนเดิมทุกประกาาร ส่วนที่ตั่งของบริษัทยังคงที่เดิมไม่ได้เปลี่ยนแปลง

 
     


ติดต่อจากที่ตั้ง


ติดต่อจาก Email และข้อมูลเพิ่มเติมได้ทาง Website   ติดต่อทางโทรศัพท์ หรือสาย ด่วนได้ที่
           
  บริษัท บางกอกสหประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)
177/1 อาคารบางกอกสหประกันภัย 2 ชั้น 8
ถนนสุรวงศ์ แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500
  HR@builife.com หรือ ติดต่อข้อมูลเพิ่มติ่มได้ที่ www.builife.com   Tel. 0-2634-7323 Fax 0-2634-7331 หรือ ติดต่อข้อมูลประกัน เพิ่มเติมกรุณาติดต่อ  ฝ่ายการตลาด 02-634-7323 ต่อ 19,24
web stats
BUI Life Insurance Public Company Limited.
บริษัท บางกอกสหประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)
177/1 อาคารบางกอกสหประกันภัย 2 ชั้น 8
ถนนสุรวงศ์ แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก กรุงเทพฯ
Tel. 0-2634-7323 Fax 0-2634-7331