หน้าแรก : แผนผังเว็บไซต์ : ติดต่อ                
  Join Online      
เมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2556 พนักงานของ บริษัท บางกอกสหประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)ได้ร่วม
ทำกิจกรรมประจำปีโดยการบริจาคโลหิต กับสภากาชาดไทย ณ อาคารบางกอกสหประกันภัย ภายใต้
โครงการ Bui ร่วมบริจาคโลหิตซึ่งถือเป็นกิจกรรมดีๆที่ให้พนักงานของบริษัทร่วมเ่ป็นส่วนหนึ่งในการ
ต่อลมหายใจให้เพื่อนมนุษย์อีกหลายๆคน