หน้าแรก : แผนผังเว็บไซต์ : ติดต่อ                
  Join Online      
 
Call Center   02-6347323

                                  

                                 แผนผังเว็บไซต
์  
เว็บไซต์ บางกอกสหประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) กันชีวิต
   หน้าแรก
   เกี่ยวกับเราั
   ประวัติ BUILIFE
   กรรมการผู้จัดการบริษัท
   ผลการดำเนินงาน
     ไตรมาสที่ 3/2552
     ไตรมาสที่ 1/2553
     ไตรมาสที่ 2/2553
     ไตรมาสที่ 3/2553
     ไตรมาสที่ 1/2554
     ไตรมาสที่ 2/2554
     ไตรมาสที่ 3/2554
     ไตรมาสที่ 1/2555
   แบบประกัน
   แบบสะสมทรัพย์
   แบบสะสมทรัพย์ 15
   แบบสะสมทรัพย์ 20
   แบบสะสมทรัพย์ 55
   แบบสะสมทรัพย์ 60
   พุทธชาด
   ผกามาศ
   กัลปพฤกษ์ 1
   กัลปพฤกษ์ 2
   รัตนพฤกษ์ 1
   รัตนพฤกษ์ 2
   บำนาญ 55
   บำนาญ 60
   แบบตลอดชีพ
   ตลอดชีพ 90
   ตลอดชีพ พิเศษ
   แบบเฉพาะกาล
   บริการ
   ชำระเบี้ย
   เรียกร้องสินไหม
   ดาวน์โหลด แบบฟอร์มเอกสาร ประกัน
     แบบฟอร์ม เอกสารประกัน
     เอกสารทั่วไป
   กิจกรรม
   กิจกรรมเพื่อสังคม
   กิจกรรมในองค์กร
   ร่วมงานกับเรา
   พนักงานบริษัท
   สายตัวแทน
   ติดต่อติดต่อจากที่ตั้ง


ติดต่อจาก Email และข้อมูลเพิ่มเติมได้ทาง Website   ติดต่อทางโทรศัพท์ หรือสาย ด่วนได้ที่
           
  บริษัท บางกอกสหประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)
177/1 อาคารบางกอกสหประกันภัย 2 ชั้น 8
ถนนสุรวงศ์ แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500
  HR@builife.com หรือ ติดต่อข้อมูลเพิ่มติ่มได้ที่ www.builife.com   Tel. 0-2634-7323 Fax 0-2634-7331 หรือ ติดต่อข้อมูลประกัน เพิ่มเติมกรุณาติดต่อ  ฝ่ายการตลาด 02-634-7323 ต่อ 19,24
web stats
BUI Life Insurance Public Company Limited.
บริษัท บางกอกสหประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)
177/1 อาคารบางกอกสหประกันภัย 2 ชั้น 8
ถนนสุรวงศ์ แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก กรุงเทพฯ
Tel. 0-2634-7323 Fax 0-2634-7331